Norat 25 bloky - 30x10 g Zobrazit větší

Norat 25 bloky - 30x10 g - pro širokou veřejnost

Nové

Rodenticidní přípravek ve formě voskovaných bloků k jednorázovému hubení rezistentních hlodavců uvnitř a vně objektů. Ideální pro použití ve vlhkých podmínkách.

Díky svému složení jsou velmi lákavé pro rezistentní hlodavce uvniř i vně objektů.

Více informací

Dostupnost: Dobrý den, první červencový týden čerpáme dovolenou. Vaše objednávky vyřídíme v týdnu od 11.7.2022.

109 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: Široká veřejnost

Více informací

Účinná látka 25 mg brodifacoum v 1 kg směsi.

H373 Může způsobit poškození orgánů krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakované expozici.
EUH208 Obsahuje 1,2- benzisothiazolin-3(2H)-one. Může vyvolat alergickoureakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí (široká veřejnost)
P280 Používejte ochranné rukavice.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Ke stažení