Norat 25 bloky PROFI Zobrazit větší

Norat 25 bloky PROFI 2,5 kg - POUZE PRO PROFESIONÁLY

Nové

Bloky jsou rodenticidním přípravkem ve formě voskových bloků, vhodné pro použití ve vlhkých podmínkách, s možností připevnění díky dírce uprostřed.

Díky svému složení jsou velmi lákavé pro rezistentní hlodavce uvniř i vně objektů.

Více informací

Dostupnost: Doručení do výdejního místa (Pickup, DPD ParcelShop), je aktuálně omezeno. Adresujte své zásilky na privátní nebo firemní adresu.

575 Kč

230 Kč za kg

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: POUZE PRO FIRMY (nutnost vyplnit v registračních údajích Vaše IČO)

Více informací

Účinná látka 25 mg brodifacoum v 1 kg směsi.

H373 Může způsobit poškození orgánů krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakované expozici.
EUH208 Obsahuje 1,2- benzisothiazolin-3(2H)-one. Může vyvolat alergickoureakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí (široká veřejnost)
P280 Používejte ochranné rukavice.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Ke stažení