Norat 25 bloky PROFI Zobrazit větší

Norat 25 bloky PROFI 2,5 kg - POUZE PRO PROFESIONÁLY

Nové

Bloky jsou rodenticidním přípravkem ve formě voskových bloků, vhodné pro použití ve vlhkých podmínkách, s možností připevnění díky dírce uprostřed.

Díky svému složení jsou velmi lákavé pro rezistentní hlodavce uvniř i vně objektů.

Více informací

Dostupnost: Dobrý den, první červencový týden čerpáme dovolenou. Vaše objednávky vyřídíme v týdnu od 11.7.2022.

575 Kč

230 Kč za kg

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: POUZE PRO FIRMY (nutnost vyplnit v registračních údajích Vaše IČO)

Více informací

Účinná látka 25 mg brodifacoum v 1 kg směsi.

H373 Může způsobit poškození orgánů krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakované expozici.
EUH208 Obsahuje 1,2- benzisothiazolin-3(2H)-one. Může vyvolat alergickoureakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí (široká veřejnost)
P280 Používejte ochranné rukavice.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Ke stažení