Norat zrní profi /25 ppm/ 5 kg Zobrazit větší

Norat zrní 25 ppm - balení 5 kg - POUZE PRO PROFESIONÁLY

Nové

Biocidní přípravek podle §5 zákona č.324/2016 Sb. pro profesionály a osoby odborně způsobilé.

Tato velikost balení je dostupná pouze podnikatelům - při nákupu doložte IČO.

Používá se pro hubení myší a potkanů ve vnitřních a venkovních prostorách, kolem budov a také v kanalizacích.

Účinná látka: 0,0025% brodifacoum.

Více informací

666 Kč

133 Kč za kg

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: POUZE PRO FIRMY (nutnost vyplnit v registračních údajích Vaše IČO)

Více informací

Požerová deratizační nástraha vyrobená z vysoce kvalitní potravinářské pšenice, upravené vysokou teplotou pomocí mikrovlnného záření. Tato úprava zrn pšenice zamezuje klíčení a vyvolává přeměnu škrobu na cukry, což zvyšuje jejich atraktivitu pro hlodavce.

Dochucovadla a sladká chuť posilují konzumaci nástrahy. Konzervanty zamezují plesnivění a množení bakterií v případech, že nástraha je aplikována do vlhčího prostředí.

Je ideální nástrahou pro aplikaci v místech, kde se hlodavci živí obilím.

Nebezpečnost přípravku

H373 Může způsobit poškození orgánů krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakované expozici.

EUH208 Obsahuje 1, 2- Benzisothiazolin-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach.

P314 Necíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Ke stažení