Norat G 5 kg Zobrazit větší

Norat G granule 25 ppm - balení 5 kg - POUZE PRO PROFESIONÁLY

Nové

RODENTICIDNÍ PŘÍPRAVEK PRO POUŽITÍ POUZE PRO PROFESIONÁLY

Tato velikost balení je dostupná pouze podnikatelům - při nákupu doložte IČO.

Granulovaný růžový přípravek k hubení škodlivých hlodavců - myši domácí

a potkana domácího.

Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Před použitím si vždy přečtěte označení

a informace o přípravku.

Více informací

Dostupnost: Dobrý den, od 17.7. do 19.7.2024 je e-shop UZAVŘEN, zboží budeme odesílat až v pondělí 22.7.2024.

666 Kč

133 Kč za kg

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: POUZE PRO FIRMY (nutnost vyplnit v registračních údajích Vaše IČO)

Více informací

NORAT G

Norat je granulovaná požerová nástraha pro hubení potkana myši domácí v uzavřených objektech nebo v jejich těsné blízkosti.

Účinnou látkou je brodifacoun v koncentraci 0,0025 %.

Otrávení hlodavci hynou za 3–10 dní po přijetí letální (smrtné) dávky, která představuje pouze zlomek denního příjmu potravy hlodavců. V případě subletální dávky může smrtná dávka doplněna dalším příjmem nástrahy.

Růžová nástraha na bázi vysoce atraktivního materiálu obsaženého v granulích nevyvolává obranný reflex, smrt je způsobena vnitřním vykrvácením.

Antikoagulant brodifacoum působí jednorázově a je účinný i na kmeny rezistentní k jiným rodenticidním látkám.

 

Tou největší předností a výhodou rodenticidu NORAT je maximální deratizační efekt při minimální spotřebě nástrah.

Jak přípravek používat

Nejoptimálnější formou vykládání nástrah je tzv. pulzační metoda, která spočívá v tom, že se vykládá malé množství granulí na mnoho míst. Nástrahy aplikujeme

v rukavicích, abychom svým potem nesnížili jejich atraktivnost pro hlodavce.

Nástrahy se doplňují po týdnu, neboť není třeba, aby se hlodavci jimi zbytečně živili ve stádiu svého pomalého odumírání a tak se zbytečně plýtvalo granulemi.

Nástrahy se vykládají tak dlouho, pokud trvá jejich odběr, zpravidla jsou nutné 2–4 zásahy.

Po ukončení zásahu položit na místa předpokládaného vstupu hlodavců do objektu další jednotlivé staničky, aby se zabránilo jejich infiltraci z okolí.

Vně objektů (ve volném prostoru) se mají používat jedové staničky, drenážní trubky, cihly, prkna.

Nástrahy je nutno skladovat v původních těsně uzavřených obalech odděleně od pesticidů a dalších aromatických látek, aby nedošlo k výraznému poklesu jejich atraktivity pro hlodavce.

Při náhodném požití je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Podání antidota K1 musí být provedeno pod lékařským dozorem.

H360D Může poškodit plod v těle matky.
H373 Může způsobit poškození krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakované expozici.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P260 Nevdechujte prach.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P308+P313 Při expozici nebo podezření na ni vyhledejte lékařskou pomoc.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Ke stažení