Norat 25 G 7x20 g Zobrazit větší

Norat G granule 25 ppm - balení 7x20g - pro širokou veřejnost

Nové

Granulovaná nástraha k hubení všech hlodavců k jednorázovému příjmu v uzavřených objektech a jejich těsné blízkosti.

Účinná látka 0,0025% brodifacoum.

Nástraha obsahuje hořké činidlo k zabránění náhodného požití.

Více informací

67 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: Široká veřejnost

Více informací

Růžové granule jsou tvořeny ze směsí cereálií, cukru a tuku s přidáním ochucovadel.

Nástraha představuje pro hlodavce vysoce toxickou potravu, která je vhodná pro aplikaci v místech,

kde se hlodavci živí granulovanými krmivy, domácími potravinami aj.

Dávkování:

myš domácí:      5 -20g / 1 sáček

potkan obecný: 10-60g / 1-3 sáčky

Aplikace se provádí do deratizačních staniček.

Tou největší předností a výhodou rodenticidu Norat je maximální deratizační efekt při minimální spotřebě nástrah.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H373 Může způsobit poškození orgánů – krev - při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach.

P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.P

501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. 

Ke stažení