Norat zrní 7x20 g Zobrazit větší

Norat zrní 25 ppm - balení 7x20g - pro širokou veřejnost

Nové

Účinná látka: 0,0025% brodifacoum

Norat zrní je deratizační nástraha vyrobená z vysoce kvalitní potravinářské pšenice.

Je vhodná pro hubení škodlivých hlodavců, zejména myší.

Dochucovadla zvyšují konzumaci nástrahy a konzervanty zamezují plesnivění a množení bakterií v případě, že nástraha je aplikovaná ve vlhčím prostředí.

Více informací

67 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: Široká veřejnost

Více informací

Norat zrní je deratizační nástraha vyrobená z vysoce kvalitní potravinářské pšenice.

Je vhodná pro hubení škodlivých hlodavců, zejména myší, které mají tendenci vyhlodávat pouze vnitřní část zrn pšenice.

Dochucovadla zvyšují konzumaci nástrahy (její chuťovou atraktivitu) a konzervanty zamezují plesnivění a množení bakterií v případě, že nástraha je aplikovaná ve vlhčím prostředí.

Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H373 Může způsobit poškození orgánů krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakované expozici.

EUH208 Obsahuje 1, 2- Benzisothiazolin-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach.

P314 Necíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Ke stažení