Cimetrol Trigger - NOVINKA Zobrazit větší

Cimetrol Trigger

Nové

NOVINKA!

Insekticidní postřik pro hubení obtížného létajícího i lezoucího hmyzu, zejména štěnic.

cypermethrin 0,10%, pyriproxyfen 0,01% a geraniol 0,10%.

Přípravek lze aplikovat na všechny druhy povrchů (nábytek, matrace postelí, koberce, výstelky pelíšků domácích mazlíčků apod.) a používat  bytech, zdravotnických zařízeních, kancelářích, průmyslových obj., muzeích, v dopravních prostř.

Více informací

145 Kč

Přidat na seznam přání

Parametry

Určeno pro: Široká veřejnost

Více informací

Dávkování při postřiku proti štěnicím: 20 ml na 1 m2 plochy (balení postačí na 25 m2).

Dávkování proti létajícímu hmyzu: aplikujte jemným rozstřikem do prostoru, kde hmyz létá,, v dávce 1-4 ml přípravku na 1 m3.

Přípravek mírně zapáchá při aplikaci, po zaschnutí již ne. Na ošetřených površích nezanechává viditelných stop.

Signální slovo Varování
Standardní věta o nebezpečnosti:
- EUH208 Obsahuje GERANIOL. Může vyvolat alergickou reakci.
- H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
1/10

Pokyn pro bezpečné zacházení:
- P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P391 Uniklý produkt seberte.
- P501 Odstraňte obsah/ obal v souladu s národními předpisy.

Balení láhev s rozprašovačem. Počet kusů v kartonu 23. Země původu Velká Británie. Expirace 2 roky od data výroby.

Ke stažení